khác

Xem qua cấu tạo bên trong của một cái tivi LCD

Spread the love
Một số bo mạch chính bên trong một cái tivi LCD

Xem cách kiểm tra và thay thế các LED nền backligh của một cái tivi LCD

About the author

admin

Leave a Comment