khác

vụ phóng tên lửa ICBM có sự tham dự của Kim Jon Un được phát trên truyền hình quốc gia Bắc Triều Tiên

Spread the love


Vụ phóng tên lửa ICBM  có sự tham dự của Kim Jon Un được phát  trên truyền hình quốc gia Bắc Triều Tiên

About the author

admin

Leave a Comment