khác

Tự động hóa từ những trò chơi thủa nhỏ cho đến thực tiễn sản xuất của con người

Spread the love
Từ trò chơi của trẻ nhỏ

 

Thú vui của kỹ sư cớ khí

Cho đến thiết kế linh kiện trong sản xuất

Mô phỏng quá trình lắp giáp sản phẩm

Cho đến dây chuyền sản xuất hàng loạt,trò chơi của trẻ em đâu chỉ là trò chơi

nó chính là tri thức của cả một nền văn minh nhân loại

About the author

admin

Leave a Comment