khác

Soi bên trong và nối jump vào connector để chạy thử một cái nguồn máy t…

Spread the love
Bằng cách nối 1 cái jump(một đoạn dây dẫn ) vào 2 chân cắm trên connector tổng của một cái nguồn máy tính để bàn -jump nối giữa dây Xanh lá và dây Đen ,rồi cắm dây nguồn cho cái bộ nguồn máy tính này-Nếu cái nguồn này vẫn tốt nó sẽ chạy và cung cấp các điện áp nguồn ra các chân của các connector của bộ nguồn và thấy quạt tản nhiệt sẽ quay.Nếu không nhìn thấy quạt nguồn quay thì có thể bộ nguồn đó đã có lỗi cần phải sửa chữa.

About the author

admin

Leave a Comment