khác

Năm 2030 các sinh viên sẽ có thể được học kiến thức từ các giáo viên là robot có tốc độ phản ứng tình huống nhanh gấp 10 lần hiện nay

Spread the love

About the author

admin

Leave a Comment