khác

LM317 3-Terminal Adjustable Regulator-Linh kiện ổn áp có thể điều chỉnh điện áp đầu ra

Written by admin
Spread the love

LM317 3-Terminal Adjustable Regulator-Linh kiện ổn áp có thể điều chỉnh điện áp đầu ra
Mạch ứng dụng của LM317
• Phạm vi điện áp đầu ra có thể điều chỉnh
Từ 1,25 V đến 37 V
• Dòng điện đầu ra lớn hơn 1,5 A
• Tích hợp mạch giới hạn dòng ngắn mạch bên trong
• Bảo vệ quá tải nhiệt
• Đầu ra bảo đảm an toàn khu vực
Mạch ứng dụng điển hình

About the author

admin

Leave a Comment