khác

Kiểm tra hoạt động cuả một linh kiện OPTO kiểu có giãnh hở ở giữa

Written by admin
Spread the love


Chuẩn bị một số thứ gồm 1 OPTO,1 LED đỏ ,1 LED xanh,một quả pin (3V)
Kết nối các linh kiện với nhau theo sơ đồ sau

Trên board mạch

Cấp nguồn cho mạch điện bằng nguồn lấy từ PIN 3V và test thử,khi khe hở của opto không bị che khuất LED đỏ và LED xanh đều sáng,khi khe hở của opto bị che khuất LED xanh sáng LED đỏ tắt,xem video minh họa

About the author

admin

Leave a Comment