khác

IC 4017 và một số mạch điện ứng dụng

Spread the love

IC 4017(decade counter-bộ đếm thập phân) là linh kiện điện tử đươc sản xuất bởi một số nhà sản xuất dưới tên khác nhau nhưng chức năng hoạt động và bố trí chân là như nhau với một số tên như CD4017B hay 74HC4017
Về chức năng các chân của linh kiện này tham khảo các hình ảnh dưới đây

Giản đồ xung

Một số mạch điện ứng dụng linh kiện 4017 như dưới đây

About the author

admin

Leave a Comment