Wordpress

Hướng dẫn cách xuất/nhập các bài viết từ website wordpress này sang website wordpress khác của bạn

Written by admin
Spread the love

Bạn cần chuẩn bị những gì?

Bạn cần có hai trang web wordpress mà bạn có quyền quản trị nội dung của nó.Chẳng hạn tôi có hai trang web wordpress lần lượt là :

Bây giờ tôi sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xuất các bài viết từ trang web wordpress thứ hai
http://blognauancuatoi.ga của tôi ra thành một file có định dạng là .xml,sau đó tôi sẽ thực hiện thủ tục nhập các bài viết từ trang web thứ hai
http://blognauancuatoi.ga đó vào trang web wordpress thứ nhất của tôi http://kenhcapnhatcongnghe.com thông qua việc nhập(import) file .xml đó vào trang web thứ nhất của tôi các bạn nhé.

Các bước thực hiện

BƯỚC 1:Xuất file nội dung các bài đăng ở trang web thứ hai
http://blognauancuatoi.ga ra một file có định dạng .xml

Mở Dashboard quản trị trang web thứ hai
http://blognauancuatoi.ga ra
Trên Dash board
quản trị trang web thứ hai
http://blognauancuatoi.ga tìm đến menu “Tool-Export” và click vào lệnh “Export”
Click chọn vào mục ” All content ” để chọn toàn bộ nội dung và các thuộc tính của tất cả các bài viết trên website,rồi click vào nút lệnh “Download Export File”.Một file .xml sẽ được tải xuống thư mục Download trên máy tính của bạn.
vị trí file export được từ website wordpress thứ hai blognauancuatoi.ga

Ok,như vậy ta vừa thực hiện xong thủ tục xuất file nội dung .xml từ website wordpress thứ hai blognauancuatoi.ga ra được một file có vị trí được lưu trên thư mục download trên máy tính của bạn.

Bây giờ ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo là nhập file Export được này vào bên trong nội dung trang web thứ nhất http://kenhcapnhatcongnghe.com  của tôi nhé.

BƯỚC 2:Nhập file export được từ trang web wordpress thứ 2 blognauancuatoi.ga vào bên trong nội dung website wordpress thứ nhất kenhcapnhatcongnghe.com

Mở Dashboard quản trị của trang web http://kenhcapnhatcongnghe.com lên,tìm đến lệnh “Tool-Import” rồi click vào nút lệnh Import để bắt đầu nhập dữ liệu.


click vào nút lệnh Import để bắt đầu nhập dữ liệu
Tìm đến plugin WordPress trong danh sách các plug in và click nút lệnh “Install now” để cài đặt plugin này lên website thứ nhất của bạn trước đã.
Plugin được cài đặt xong xuất hiện nút lệnh “run importer”,hãy click vào nút lệnh đó để bắt đầu nhập dữ liệu vào.
click nút “Chọn tệp” để upload file đã được xuất ra từ website wordpress thứ 2 của bạn lên.
Chọn file mà bạn đã xuất ra được từ website wordpress blognauancuatoi.ga ở các bước bên trên ,nó nằm trong thư mục Download trên máy tính của bạn,rồi click vào nút “Open” để tải lên website wordpress thứ nhất kenhcapnhatcongnghe.com này.
File .xml được đính kèm vào và bạn hãy click vào nút lệnh “Upload file and Import”,để bắt đầu nhập bài viết xuất ra từ website thứ hai blognauancuatoi.ga vào website wordpress thứ nhất kenhcapnhatcongnghe.com
Đưa ra các lựa chọn trong form import rồi nhấn “submit”
Thông báo “all Done-Have a fun” cho biết bạn đã nhập file .xml vào nội dung của website thứ nhất kenhcapnhatcongnghe.com đã thành công.

Đến đây việc nhập bài viết từ website wordpress thứ hai blognauancuatoi.ga vào nội dung của website wordpress thứ nhất kenhcapnhatcongnghe.com đã hoàn tất.Tiến hành truy cập website :http://kenhcapnhatcongnghe.com sẽ thấy các bài viết của trang web http://blognauancuatoi.ga đã được chuyển hết vào trang http://kenhcapnhatcongnghe.com

rồi các bạn nhé.Nhiệm vụ đến đây kết thúc.

Lời kết

Bằng các thủ tục xuất nhập bài viết dưới dạng truyền dữ liệu thông qua định dạng file .xml như tôi đã mô tả bên trên,các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách thức đó để chuyển bài viết từ website wordpress này sang website wordpress khác của bạn một cách dễ dàng đó các bạn nhé.

Các bạn hãy thao tác thử xem sao,chúc các bạn thành công!

About the author

admin

15 Comments

Leave a Comment